General

MIYAGI: Frozen Water Fall

MIYAGI-KEN: FROZEN WATERFALL
Umabot sa freezing point ang water fall sa Miyagi dulot ng Winter season. Samantalang sa ibang bahagi ng Shizuoka naman ay nagpapakita na ng senyales ng Spring season at nagsisimula ng magsibol ang “cherry trees” na “atami sakura”.

Source: ANN News

To Top