News

MIYAGI: NA-RECONSTRUCT NA PAARALAN

MIYAGI: NA-RECONSTRUCT NA PAARALAN
6 na taon makalipas ang great earthquake na nagsanhi ng napakalawak na pinsala, ang Miyanomori primary school ay naitayong muli at na-inaugurate. Bago pa nito, ang mga bata ay pansamantalang nag-aral sa isang temporary building.
Tignan ang iba pang video 6 years ago sa link sa ibaba, sa ibang school (Okawa elementary school) ng parehong probinsya na kung saan 74 na bata ang naging biktima ng tsunami:

To Top