Accident

PAG-IINGAT SA PAGGAMIT NG PORTABLE STOVE 

Noong ika-4 ngayong buwan, isang aksidente ang nangyari sa isang picnic sa park ng Nobeoka, Miyazaki. 6 na university students ang nasugatan nang sumabog ang isang gas cartridge. sa oras ng pagsabog, dalawang stove ang magkatabing ginagamit na naging sanhi ng aksidente. Hindi naman malubha ang natamong sugat ng mga biktima ngunit may isa pa din na nananatiling nasa hospital.

Ayon sa mga experto, ang dalawang plates na ginamit ay nakatabon sa stove na ginagamit na naging sanhi ng pag overheat ng gas cartridge at pagsabog nito.

Ang maling paggamit ng portable cooker ay maaaring maging sanhi ng malubhang aksidente. Kinakailangang mag double-check ng instructions at tmang paggamit para maiwasan ang aksidente.

Source: ANN News

 

To Top