Culture

PICO TARO SA THAILAND

Kilala nyo ba o naaalala si Pico Taro?

Si Pico Taro ay lalabas sa “Japan Expo” para mapasigla ang exhibition na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Siya ay kakanta at sasayaw ng PPAP na simulang naging sikat sa YouTube.

Ang “Japan Expo” ay ang pinaka-malaking Japanese culture exhibition na ginaganap sa Asia. Ipinapakita dito ang mga iba’t-ibang features galing Japan, simula sa pagkain hanggang sa anime.

Source: ANN News

To Top