General

Saving Water

Ang kilalang apparel brand ng Japan na UNIQLO o Fast Retailing Co., Ltd., ay nag anunsyo ng maabago g teknolohiya na nakaka-save ng mahigit 90% ng water consumption sa paggawa ng nga jeans nito.
Ang research center ng UNIQLO sa USA ay gumagamit ng teknolohiya na gumagamit ng nano particles and ozone sa paghuhugas ng nasabing jeans. Kabilang at kinakailangan sa proseso ng paggawa ng jeans ang paulit ulit na paghuhugas sa tela nito upang mapatagal ang buhay ng jeans. Ang kumpanta ay nagsasagawa ng 40,000,000 jeans kada taon, inaasahang magamit ang teknolohiya na ito sa lahat ng manufacturing companies ng UNIQLO na maaaring makatipid sa consumo ng tubig na naestima sa 3,700,000,000 liters kada taon na maikukumpara sa 1,500 swimming pools na nay sukat 50 meters.

Source: TBS News

Saving Water
To Top