Pinays in Japan

Yaizu: Promo for Pinoys

Nagbabayad ka ba ng higit 1 lapad o ¥ 10,000 para sa monthly plan mo? Mahal na nga bayarin mo, andami pang dagdag na hindi mo naman kailangan sa plan mo? Gusto mo ba makamura? Tamang-tama kabayan may promo kami na swak sa budget mo! Ask us how o kaya magsadya na sa araw ng aming promo sa itinakdang lugar. Pwede ito sa mga bagong subscriptions galing sa ibang telephone line companies o kaya sa mga existing au plan holders!

PROMO IN SHIZUOKA

BRAZIL FRESH 

Call: 080-5524-2000

IPHONE 11:

CASHBACK PARA SA MGA BAGONG SUBSCRIBERS! Luma mong handset? Palitan natin ng bago, mag-avail ng 1 handset at makakakuha ka ng ¥ 22,000 cashback! – Description: exclusive ¥ 19,000 store discount + ¥ 3,000 auWallet cashback – Walang ibang kondisyon para makakuha ng cashback tulad halimbawa ng pagkuha ng isang eksklusibong plan atbp. – Makukuha ang kabuuan ng babayaran sa aming store.

GALAXY A20

Galaxy A20 for ¥ 1 in cash! Mag-inquire sa amin papaano makakuha nito! – Walang ibang kondisyon tulad halimbawa ng pagkuha ng isang eksklusibong plan atbp. – Makukuha ang kabuuan ng babayaran sa aming store. Gusto mo bang makamura? Nagbabayad ka pa rin ba ng mga add-ons sa kontrata mo na hindi mo naman nagagamit? Isa ka rin ba sa mga nagbabayad ng mahigit ¥ 10,000 para sa monthly plan mo? Kahit na walang malakihang cashback promo sa aming store, higit na mas makakamura ka sa monthly plan mo dito! Mag-inquire na sa amin kung papaano! * Lahat ng presyong nakatalaga sa aming post ay taxed na may excluded cases ng ibang detalye.

FREE CREDIT CARD!

Mamili lamang sa dalawa VISA o Mastercard! Lahat ng makukuhang puntos ay convertible as 1point= ¥ 1 !!

REGISTRATION CONDITIONS:

– Kinakailangang au subscriber ng alinman sa sumusunod: Smartphones, tablets, Wifi- router o kaya ng auHikari. – Ang subscription holder o kaya ang asawa ay mayroong sapat na monthly income. – Para sa edad 18 pataas (maliban sa mga highschool students) * ang mga menor de edad ay kinakailangang makapagpakita ng kahit anong dokumentong patunay ng parental consent o guardian permission. * Kung ang lahat ng au at auHikari mobile phone contracts na nakakonekta sa isang auID na nakarehistro sa isang auWALLET credit card ay nakansela, kinakailangang bayaran ang annual fee na ¥ 1,250 (excluding tax). At hindi ka na makakatanggap pa ng puntos at iba pang benefits nito. [Mga kinakailangang dokumento:] • Zairyu Card + Passport o Health Insurance Card o Driver’s License • Credit Card, Bank Card OR Bank Passbook + Bank Stamp • Electricity bill (may mga advantage at special offers ang aming store para sa inyo) * May mga pagkakataong hindi maaprubahan ang payment request kung ang natitirang period of stay sa visa ay hindi na sapat sa pagbabayad kung hindi permanent ang visa. Tumawag para sa ibang detalye. * Para naman sa mga magbabayad ng cash, kinakailangang hindi bababa sa 90days ang visa na hawak ninyo. Kinakailangan ang credit card payment para sa sinuman na may less than 90 days period of stay. * Para naman sa mga nais mag-installment, kinakailangan na may 26 na buwan o higit pa ang visa na hawak ninyo. Para sa iba pang detalye at kondisyon bumisita na lamang ang aming shop para dito.

Yaizu: Promo for Pinoys
To Top