Education

“1 million yen” para sa junior high school

Isang matandang lalaki na bumisita sa Kiyase Junior High School sa Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture noong ika-13 ng buwang ito. Nang tumugon ang clerk sa counter, iniabot niya ang isang sobre at umalis sa lugar na hindi sinasabi ang kanyang pangalan.
Matandang lalaki: “Gusto kong ibigay mo ito sa punong-guro”
Ang sobre ay naglalaman ng isang balumbon ng cash na 1 milyong yen. The attached letter said, “Wag kang magpapatalo kay Corona. Please help the children.”
Sa dulo ng liham, ito ay isinulat bilang “nagtapos ng 1950”. Ang pagtapos ng junior high school noong 1950 ay nangangahulugan na ang lalaking nagbigay ay 87 o 88 taong gulang na ngayon.
Kitakyushu Municipal Kiyase Junior High School ・ Principal Shinji Makishima: “Labis akong nagulat. Nasa sitwasyon ako kung saan nakakaramdam ako ng depresyon habang pinaghihigpitan ang mga kaganapan sa paaralan sa Korona-na ito. , Pakiramdam ko ay nakakuha ako muli ng lakas.”

Source: ANN News

To Top