News

2020: EASIER FOR FOREIGNERS

2020: EASIER FOR FOREIGNERS
Ang National Police Agency of Japan, ay nag anunsyo ng pagbabago sa public signals at paglagay ng English sa lugar katulad ng plaka ng mga public signs sa daanan ng sasakyan.
Ang ganitong pagbabago ay parte ng preparasyon ng Tokyo Olympics in 2020 kung saan ang mga dayuhan ay expected na dadami ang paggamit ng public roads.
Source: ANN News

To Top