Lifestyle

50% ng Japanese Women ay Nag-iisip na ang Trabaho ay Humahadlang sa Married Life Ayon sa Survey

Humigit-kumulang 50 porsiyento ng mga kababaihan ang nag-iisip na ang trabaho ay nakakasagabal sa buhay may-asawa, ayon sa isang survey ng mga kababaihang nakarehistro sa isang Tokyo-based temporary staffing agency, na nagbibigay-diin sa mga paghihirap na kinakaharap ng kababaihan sa pagsisikap na balansehin ang trabaho at pamilya sa Japan.

Ang mga kababaihan na nagsabing “somewhat think” nila na ang trabaho ay nagiging hadlang sa pag-aasawa ay umabot sa 37.7 porsiyento, na may karagdagang 10.9 porsiyento na nagsasabing “strongly feel so,” sabi ng b-style holdings Inc’s research arm.

Sa kabaligtaran, 32.8 porsiyento ng mga kababaihan ang tumugon na “do not really think” na ang trabaho ay nagiging hadlang sa pag-aasawa, at 14.6 porsiyento ang nagsabing “do not think so at all.”

Apat na porsyento ang nagsabing hindi nila alam.

Ang survey, na isinagawa mula Mayo 11 hanggang 18, ay batay sa mga tugon sa isang questionnaire na ibinigay sa 549 kababaihan na may asawa o may asawa na.

Nang tanungin kung paano naaapektuhan ng pag-unawa ng kanilang asawa sa kanilang trabaho ang antas ng kanilang kaligayahan, 67.4 porsyento ang nagsabing sa palagay nila ang kanilang kaligayahan ay “tumataas sa gayong pag-unawa at bumababa nang wala ito.”

Sinundan iyon ng 20.4 porsiyento na nagsabing sa tingin nila ang kanilang kaligayahan ay “hindi nagbabago kahit na may pag-unawa, ngunit ang kanilang kaligayahan ay nababawasan without one.”

Isang respondent, isang temporary staffer sa edad na 40, ay nagsabi na habang ang isang babae ay maaaring i-handle ang marriage at trabaho, ito ay nagiging mahirap na gawin pareho kapag ang isang bata ay ipinanganak. “Ang mga kababaihan ay nangangailangan ng ilang uri ng suporta.”

Binigyang-diin ng isang workerasa edad 50 ang kahalagahan ng pag-unawa ng asawa sa sitwasyon ng kanyang asawa. “Ang isang babae ay hindi maaaring gumawa ng parehong trabaho at pag-aasawa nang walang understanding o cooperation ng kanyang pamilya.”

Sinabi ni Keitaro Kawakami, isang tagapayo sa research institute, na isa sa most important factors na nakakaapekto sa kaligayahan ng mag-asawa ay kung gaano ang pakikinig ng asawa sa mga kagustuhan ng kanyang asawa tungkol sa trabaho.

To Top