General

90 katao cluster sa Nagoya

Inanunsyo ng Aichi Prefecture at iba pa noong ika-30 na 90 estudyante at guro ang nahawahan ng bagong coronavirus sa isang paaralan sa Nagoya City, na nagresulta sa isang kumpol (grupo ng mga taong nahawahan). Ito ang pinakamalaking bilang ng mga kumpol ng paaralan na nakumpirma sa prefecture. Nakipag-ugnayan ang paaralan sa health center ng lungsod noong ika-21 at natuklasan.
Ayon sa mga kinauukulan, naganap ang cluster sa isang junior high at high school integrated school. Noong ika-17, dalawang estudyante ang nagkaroon ng sintomas ng bagong corona. Nang maglaon, natuklasan na ang mga mag-aaral at guro na kabilang sa parehong club ng mga nahawaang estudyante ay nahawahan. Bilang karagdagan, ang impeksyon ay kumalat sa mga mag-aaral na hindi kabilang sa club. Inatasan umano ng lungsod ang paaralan sa pagkontrol sa impeksyon tulad ng bentilasyon.

Source: Meitere News

To Top