News

ABE: FOREIGN AFFAIRS IN AGRICULTURE

ABE: FOREIGN AFFAIRS IN AGRICULTURE
Linuwagan ni Prime Minister Shinzo Abe ang restrictions para mahikayat ang pagdami ng mga foreigners na may experience sa agriculture. Ang desisyon na ito ay parte ng package ng strategic Japanese government measures na naglalayon na mahikayat ang iba’t-ibang sector.
Source: ANN News

To Top