Culture

Best Japan Tourist Attractions 2016 Part 2 of Series

Best Japan Tourist Attractions 2016

See Part 1 of series – Best Japan Tourist Destinations in 2016

Ang turismo ng Japan ay hindi lamang nakakabusog ng ating mata kundi pati na rin ng kaluluwa. Bagama’t kakaiba ang ating religious orientations, ang matatayog na temples ng Japan ay nagpapakita ng isang matatag na paniniwala sa Diyos anuman ang hamon ng buhay. Tulad na lamang ng Great Buddha of Kamakura. Ito ay isang colossal masterpiece. Gayundin ang the sacred replica of Amada Buddha. He is one of the most popular Buddhist icons of Japan. The famous Buddha stands over an approximate measurement of 13 meters high at may bigat itong 90 tons. Ang Great Buddha na ito ay natapos noong 1252 at ito ay yari sa pure Bronze material. Sa ngayon, ito ay matatagpuan sa isang open air na lugar sa Japan matapos anurin ang kanyang wooden temple.

 

Todaiji Temple

One of the most pioneering feats of Japanese engineering. Ito ang pinakamalaking wooden building sa Japan. Ang templong ito ang tahanan ng biggest bronze Buddha statue.  Napapalibutan ito ng mga magagandang hardin at wildlife.

 

Ano naman ang mahalagang bahagi ng sikat na Tokyo Tower sa makulay na tourism landscape ng Japan? Basahin ang sumusunod na talata.

 

Tokyo Tower

Ang Tokyo Tower ay ang buhay na saksi ng mga  sari-saring technological advancements ng  Japan mula noon hanggang ngayon. It was passionately inspired by France’s towering Eiffel Tower. Ito ang ikalawa sa pinakamataas na manmade structure na ginawa ng tao. Hindi lamang ito isang ordinaryong tourist destination ng mga turista sapagkat ito ang nagsisilbing communications tower at observatory na rin na maituturing. Maaaring umakyat ang mga turista dito upang lubos na makita ang magagandang views ng Tokyo sa kanyang kabuuan.

 

The Tokyo Imperial Palace

Ito ay ang eksklusibong tahanan ng Emperor of Japan. This serves as the center of administration and museum rolled into one. Architecturally, ito ay itinayo mula sa ruins of older castles, na sinira ng sunog at iba’t-ibang wars.  Ngunit ito ay pinaganda at pinatingkad ng iba’t-ibang elements bilang disenyo mula sa magkakaibang panahon.

 

Ang mga Best Japan Tourist Attractions 2016  ay ang mga eternal epitomes of human ingenuity na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo.

 

image credit: Zengame from Flickr

To Top