Food

A Brief Guide to Japanese Restaurants

Japanese restaurants

Japan strongly dominates the gratifying arena of popular cuisine with the prevalence of numerous restaurants that distinctively define their colorful cultural heritage and magnificent culinary excellence that continues to remain undisputed for thousands of years.

There are different types of these very unique dining hubs that strictly follow the universal laws and principles of good health and palatable foods. But, let us be specific on the so-called specialized Japanese restaurants. These can be any of the following:

Mga Specialized Japanese Restaurants

Ang mga tinatawag na specialized social and dining places na ito ay may mga katangiang sadyang nakapagpapatingkad ng kanilang imahe at mga nasimulang adhikain upang makapagbigay lugod sa mga gustong maranasan ang kakaibang sarap na hatid ng mga pagkaing Hapon. Ilan sa mga ito mga sumusunod:

  • Sushiya – Ito ang mga kainan o restos na tanging sushi lamang ang inihahain sa kanilang mga kostumers. Kapag sila ay nasa loob na ng Japanese restaurants na tulad nito, maaari silang maupo sa isang mesa o counter habang niluluto ang katakamtakam na sushi.
  • Kaitenzushi – Ang mga ito ay ang mga mas abot kayang sushi restaurants. Ngunit ang pinakakapuri-puri sa ganitong uri ng mga dining experience ay walang iba kundi ang mga malasa at sariwang sushi na nakalagay sa tinatawag na conveyor belt. Samantala, ang mga halaga o presyo ng sushi ay kada plato ang basehan. Bilang karagdagan, ang mga plato ay may iba’t-ibang kulay. Malayang makukuha ng mga customers ang kanilang gustong pagkain. Tungkol naman sa presyo, ang bawat plato ay nagkakahalaga ng 100-500 yen depende sa uri ng sushi na napili mo. Madali itong mapagkumpara sa kulay or style ng plato.
  • Soba-ya and Udon-ya – Ito ang tawag sa mga kainan na noodles ang specialty.  Lahat ng mga noodle dishes dito ay mainit na inihahain sa lahat ng ibig na malasap ang mga walang kapantay na  Japanese dishes na ito
  • Kare-ya. Ito naman ang katawagan sa mga Japanese restos na naghahain ng mga iba’t ibang curry dishes na kinagigiliwan ng mga Japanese  mula noon hanggang ngayon.

Sa pagwawakas ng artikulong ito, ang mga finest restaurants in Japan ay nagpapatunay lamang na ang bansang ito ay mayaman sa kultura, kasaysayan at mga malilikhaing pag-iisip na nagdudulot ng isang kahanga-hangang cultural identity at ideology.

To Top