General

CARE STAFF GETS ARRESTED FOR BEATING PATIENT

Isang Care Staff ang naaresto sa isang nursing home sa Tokushima Prefecture Matsushige- cho na kinilalang si Yo Hashimoto, 29 na taong gulang dahil sa pananakit niya sa isang nakaratay na pasyenteng lalaki na 86 na taong gulang.

To Top