News

JAPAN: CLEAN ENERGY

Ang Technical Committee ng Japanese Ministry of Economy, Commerce and Industry ay ipinahayag na magbabawas ng subsidy sa energy production ng mga pribadong kumpanya upang bumaba ang electricity bill. Pagkatapos ng tatlong disaster noong March 2011 (earthquake, tsunami at nuclear crisis), ang gobyernon ay nagbabayad ng subsidies para bumili ng “clean energy” na gawa ng mga pribadong kumpanya.

Source: ANN News

To Top