News

MODUS OPERANDI: CONSUMER DEFENSE

MODUS OPERANDI: CONSUMER DEFENSE
Ang Japan’s National Consumer Defense Center ay nagbigay ng babala sa pagdami ng nare-report na bagong uri ng modus operandi. Ang mga biktima ng mga adult sites ay naghihingi ng tulong sa mga kumpanya na may kinalaman sa pag resolba ng mga kaso na may kinalaman sa mga ganitong uri ng mga panloloko.
Noong 2011, may na-register na 205 cases, subalit noon 2015 mayroong mahigit 4,500 na kaso na naireport. Ito ay 20 na beses na dagdag sa unang bilang.
Source: ANN News

To Top