Beauty

COSMETICS: High Luxury

Ang bansang Japan ay in demand sa mga mamahalin at branded na cosmetics. Sa kasalukuyan, ang manufacturer na KOSE ay naglabas ng 45g cream sa halagang ¥120,000 ($1,100 estimated US dollar). Katumbas nito ang ¥2,500 per 1g ($23 estimated US dollar). Naitalang pinakamahal sa lahat ng cosmetic producers sa Japan. 
Ang cream ay naglalaman ng extract mula sa Yakushima “Kotofuki” o isang tea leaf at isang high grade Tamba black soy bean. 
https://www.youtube.com/watch?v=tuD5VaHddUI
Source: ANN News
COSMETICS: High Luxury
To Top