Culture

Daruma Doll of Japan

Daruma Doll of Japan

A Daruma doll of Japan has awakened my dormant curiosity since I first heard about its beauty and its hidden mysteries. This is actually a hollow and round-shaped doll that was impeccably patterned after the founder of the Zen sect that is widely known as the Bodhidharma. Descriptively, this is red-colored but its physical attribute is mainly dependent on the region from where it came from and the artist who beautifully crafted it for a buyer’s ultimate satisfaction. Commonly, the design of this phenomenal doll follows the artistic framework of a bearded man.

Though it is merely a toy for both the young and young at heart, it somehow possesses a rich significance just like the other cultural treasures of Japan. Let us read and discover the untapped secrets of a Daruma doll for us to know how it became part of their continuously evolving cultural heritage.

 

Daruma Doll: Simbolo ng Magandang Kapalaran

Ayon sa kanyang makasaysayang alamat, ang manikang ito ay sumasagisag sa magandang kapalaran o suwerte, sa sinumang magmamay-ari nito. Siya ay isa sa mahalagang bahagi ng tinatawag na Daruma-dera o Daruma temple. Ang mga manikang ito ay inihalintulad sa mga pampasuwerte ng Bodhidharma tuwing bisperas ng Bagong Taon. Ito ay maingat na tinatago ng mga sumasamba sa templo upang magbigay ng suwerte at kapantay na kaligayahan para sa mga naniniwala sa taglay na bisa nito.

 

Ano ang Kaugnayan ng Tokagu sa Daruma Doll? 

Tokagu ang tawag sa ikasiyam na pari ng templo. Siya rin ang nakaisip ng mas mabisang paraan kung paano niya tutugunan ang mga madalas na kahilingn ng mga tao na kanyang nasasakupan na may kaugnayan sa mga bagong pampasuwerte.

Ngunit, sa kasamaang palad ang taglay na bisa ng mga lucky charms na ito ay hanggang isang taon lamang. Upang mabago ang ganitong tradisyunal na paniniwala, tinuruan ni Tokagu na gumawa ng kanilang sariling  daruma charms ang mga tao simula noong Melwa Period 1764-72. Ang mga kauna-unahang lucky charms ay yari sa bloke ng kahoy, Mula noon, ang  Daruma doll ay di lamang ginagamit bilang simbulo ng suwerte kundi isa na rin itong mascot na nagbibigay aliw sa sinuman.

 

Image credit: Brian Jeffery Beggerly/Flickr

To Top