Food

Day of the Ox, pila sa eel lunch

Ang ika-23 ay “Araw ng Ox”. Ang grocery store sa department store sa Nagoya ay siksikan sa mga customer na naghahanap ng mga produktong igat mula nang magbukas ang tindahan.
Sa “JR Nagoya Takashimaya”, maraming produktong igat tulad ng hitsumabushi at bento ang ginagawa alinsunod sa “Araw ng Baka”.
Sa taong ito, ang “Day of the Ox” ay sumasabay sa Sabado, at inaasahan na maraming tao ang masisiyahan sa eels kasama ang kanilang mga pamilya, kaya ang dami ng mga produkto ay nadagdagan sa 20% mula noong nakaraang taon.
Noong ika-23, nakapila ang ilang tindahan mula sa pagbubukas. Sabi ng dumating para bumili, “Mainit ngayong taon, kaya gusto kong kumain ng igat at magpagaling.”
Ayon sa department store, tumataas ang benta ng “Day of the Ox” dahil mas maraming kumakain sa bahay dahil sa impluwensya ng Corona.

Source: Meitere News

To Top