Culture

Eiheiji Temple: Sentro ng Japanese Buddhism

Eiheiji Temple

Ang sikat at dinarayong Eiheiji Temple sa Japan ay isa sa pinakamalaking temple ng School of Zen Buddhism. Sa kanyang di malilimutang tala sa kasaysayan ng Japanese religion, ito ay pinakamalaking denomination in this country, if we are going to take into consideration the number of temples in a single entity. As far as its founding is concerned, its prime mover is no other than but Eihel Dogen. He was the one who initially introduced the said religion from China. Ang Eiheiji Temple ay isang training ground na monastery na mayroong mahigit na 200 monks and nuns. Ang temple ay may naitalang more than 800,00 visitors  per year.

Paano natin ito  ilalarawan sa kanyang napakagandang pisikal na istruktura? Basahin natin ang mga susunod na talata.

 

Iconography

Masasabi natin na ang iconography ng Eiheiji Temple ay naaayon sa mga tradisyon at paniniwalang Buddhismo na sinimulan at ipinamulat ni Zen Mahayana. Bilang paglalarawan, ang bawat gusali o building ng temple ay nagdudulot umano ng kalituhan para sa mga di kapanalig ng Buddhism religion. Ngunit, ilan sa mga best features ng tempo ay ang mga sunusunod: Sanmon, na binubuo ng apat na hari o four kings na nagbabantay sa mahiwagang Shitenno. This is the main altar of Buddhism religion. It sacredly contains the three important Buddha ng relihiyong ito: the past, present and future.

Ito ay binubuo ng 70 structures. Kabilang sa mga ito ay  Hatto, Sanmon, Shoro, the Daiku, and a  Shiddioden that contains the  humble tablets of different laypersons since the reckoning of time. Structure wise, ang makapangyarihang temple ay mayroong bell na ginawa noong 1327. From then on, this has become a very Important Cultural Property of Buddhism in Japan. Dito rin matatagpuan ang ilan sa pinakamahahalagang  religious  manuscripts ni Zen Buddha mula sa China.  Sa palibot ng buong  gusali ay mayroong mga cade trees na halos kasing tanda na ng Eiheiji Temple.

 

Pagsasanay

Ang mga nais maging pari dito, ay binibigyan ng three months hanggang dalawang taon bilang bahagi ng kanilang mahirap ngunit kapakipakinabang na religious training. Universally, the training itself acts a communion of all the major temples of Japanese Solo Zen temples namely: the pioneering American temples and the world famed San Francisco Zen Temples.

 

Antabayanan ang Part 2 ng Eiheiji Temple series

 

image source: プらチナ / Flickr

To Top