Environment

Extreme Heat Alert: Kanto Region Faces 40°C Heat Wave

Sa Linggo, Hulyo 7, ilang rehiyon ang patuloy na makakaranas ng matinding init. Partikular na sa rehiyon ng Kanto, ang mga temperatura ay maaaring lumampas ng 40°C, na lubos na magpapataas ng panganib ng heat stroke. Lubos na inirerekomenda na gawin ang lahat ng posibleng pag-iingat laban sa heat stroke.

Pagtaya ng Panahon sa Tokyo
Sa Tokyo, walang inaasahang malalakas na bagyo tulad ng nakaraang araw. Mula Okinawa hanggang Kanto, ang araw ay sisikat nang matindi. Bagaman maaaring magkaroon ng mga pag-ulan, mas karaniwan ang mga ito sa mga panloob at bulubunduking lugar, at walang inaasahang matinding bagyo sa sentral na bahagi ng Tokyo. Dahil ngayon ay Tanabata, maraming rehiyon ang magkakaroon ng magandang tanawin ng Milky Way sa gabi.

Mga Temperatura ng 40°C at Alerto ng Heat Stroke
Dahil sa malakas na sikat ng araw at sa mainit na hanging dumadaloy sa rehiyon, magpapatuloy ang mapanganib na init. Sa rehiyon ng Kanto, ang mainit na hangin ay magiging mas matindi, na may pagtaya ng 36°C sa sentro ng Tokyo at 40°C sa mga lungsod ng Takasaki at Kiryu sa Gunma. Isang alerto ng heat stroke ang inilabas para sa 29 rehiyon mula Okinawa hanggang Kanto. Pinapayuhan ang lahat na iwasan ang hindi kinakailangang paglabas at panatilihin ang madalas na pag-inom ng tubig bago pa man makaramdam ng uhaw, at gawin ang lahat ng posibleng hakbang upang maiwasan ang heat stroke.

Matinding Ulan sa Hilagang Japan
Mula kanlurang Japan hanggang Kanto, magpapatuloy ang mapanganib na init hanggang Lunes, Hulyo 8. Ang pagtaya ng temperatura sa sentro ng Tokyo ay 37°C, ang pinakamataas na antas ngayong taon. Gayunpaman, mula baybayin ng Dagat ng Japan, mula Hokuriku hanggang Tohoku, inaasahan ang matinding ulan na may potensyal na magdulot ng mga sakuna tulad ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mabababang lugar, mula ngayon hanggang bukas. Mahalagang maging alerto at handa para sa mga ganitong kalagayan.
Source: TBS News

To Top