Culture

Filipina Hostess in Japan Research Part 2

Filipina Hostess in Japan

Kadalasan, ang mga Filipina hostess in Japan are judged hindi lamang dahil sa self-destructing nilang pamumuhay at criminal elements kundi pati na rin para sa mga Japanese hostess club na minsa’y tinataguriang “krimen laban sa sangkatauhan.” Partikular dito ang mga ginagamit sa trafficking at prostitution ang mga kababaihang Pinay, Eastern European, Colombians at Korean. Ito ay may label na sa pamamagitan ng US Department of State bilang hot beds for sexual trafficking. Sa mga lugar na ito, ang mga kababaihan ay minsang ginigipit at napapasama sa sapilitang sa prostitusyon o di kaya ay biktima ng sekswal na karahasan.

Ngunit ayon sa natuklasan ni Rhacel Salazar Parrenas (featured image), isang professor of sociology sa University of Southern California, sa kanyang research (see Part 1 of this post) na sa katunayan, ang mga kababaihan na dumating sa bansang Hapon ay kusang-loob at may pasasalamat. Alam nila kung ano ang mga kaakibat ng kanilang mga trabaho. Napaka-kaunti lamang ang mga umaakit sa prostitusyon, at kung gagawin nila ito, ito maluwag sa loob. Sa halip, ang mga manggagawa sa hostess club ay inaasahang mag-flirt sa mga customer. Ang flirting ay maaaring mangyari nang malapitan sa mesa o mula sa isang distansya sa pamamagitan ng sexy entertainment number na may song and dance.

 

Modern Geisha

Ang mgahostesses ay kadalasang inihahalintulad ang kanilang mga sarili bilang mga modernong-araw geisha.

Ang hostesses na nakilala ni Ms. Parrenas ay mga middle class workers ang customers. Ang isang middle-range Philippine club sa Tokyo ay sumisingil ng hindi hihigit pa sa 5,000 yen ($ 65) kada oras. Katulad ng geisha, ang mga Filipina hostesses ay naatasang libangin ang mga guests habang hindi pa sila kumakanta o sumasayaw. Ang mga hostesses ay hindi umaakit ng mga customers para sa direktang pagpapalitan ng pera para sa sex. Dahil sa ganitong gawain, mawawalan ng kinang ang kanilang reputasyon.

 

Iba’t Ibang Klase ng Club

Sa nightlife industry ng Japan, ang mga hostess clubs ay may partikular na services. Hindi lahat ay tungkol sa flirting o sex. May mga entertainment club na may performers; clubs for sexual enhancement through role play; pink salon para sa fellatio o masturbation; soap land para sa isang full-service bath na may option para sa sex; at underwear clubs o no-panty bars para sa sexual fantasies.

 

Part 1

image credit: japansociology.com

To Top