Accident

FOREIGNER NA NALIGAW SA MT. FUJI, NATAGPUAN NG SUMUNOD NA ARAW

Isang babaeng Australyano na nagngangalang Giselle Lopez, 38, ay nawala mula sa kanyang pamilya habang bumibisita sa Ikalimang Istasyon ng Mt. Fuji sa Yamanashi Prefecture. Kinabukasan ng umaga, ika-3 ng buwan, natagpuan siya sa ikatlong istasyon ng Shojiguchi hiking trail, hindi makagalaw, at siya ay nailigtas.

Ayon sa pulisya, si Lopez ay kasama ang kanyang pamilya sa pagbisita sa Ikalimang Istasyon ng Mt. Fuji sa Narusawa Village, Yamanashi Prefecture, bandang alas-tres ng hapon noong ika-2 ng buwan, nang siya ay mahiwalay sa kanyang pamilya. Agad na iniulat ng kanyang pamilya ang pagkawala sa mga pulis sa General Management Center sa Ikalimang Istasyon.

Sinimulan ng pulisya ang paghahanap pagkatapos matanggap ang ulat. Kinabukasan ng umaga, ika-3 ng buwan, natagpuan si Lopez na hindi makagalaw malapit sa ikatlong istasyon ng Shojiguchi hiking trail. Humingi siya ng tulong sa isang nagdaraang hiker, na agad namang tumawag sa 110 para sa agarang tulong.

At bandang alas-10:15 ng umaga, natagpuan at nailigtas si Lopez ng mountain rescue team ng pulisya at ng helicopter ng prefectural police. Siya ay dinala ng helicopter sa isang ospital sa loob ng Fuji Yoshida City.

Walang natamong pinsala si Lopez.

Dumating si Lopez sa Japan para sa turismo at binalak niyang umuwi mula sa Mt. Fuji matapos mamasyal sa Ikalimang Istasyon. Tila naligaw siya habang pabalik sa bus stop sa Ikalimang Istasyon. Siya ay nakasuot ng pangkaraniwang damit at natagpuan siyang walang suot na sapatos.

TBS NEWS DIG
July 3, 2024
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/uty/1271800?display=1

To Top