News

TECHNOLOGY: GLASSES SUPPORT HANDICAPS

Technology: Glasses support handicaps
May bagong application na ilalabas simula February 2017 para i-connect ang inyong smartphone sa glasses para sa mga taong may kapansanan at walang mobility sa kanilang parte ng katawan. May kakayahan ito na ma-activate ang electro-domestic na gamit lamang ang galaw ng mata at ng ulo.
Source: ANN News

To Top