News

HINILING NG MGA PULIS NA BOLUNTARYONG ISAULI NG MGA MATATANDA ANG KANILANG MGA DRIVER’S LICENSE

Dahil sa dumadami na fatal accidents na kinasasangkutan ng mga matatandang drivers sa buong Japan, Ang Police Department ng Tokyo ay hiniling sa mga matatanda na ibalik ang kanilang mga driver’s licenses.

Ngayong buwan, isang lalaki at babae, parehong 30 years old ang namatay matapos masagasaan ng isang 83-year-old na driver sa isang hospital sa Tachikawa, Tokyo. Maliban pa sa aksidenteng ito, mayroong iba pang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga matatanda sa buong Japan. Ikumpara noong 10 years ago, ang traffic accidents ng mga matatandang driver ay naging doble ang bilang.

Source: ANN News

To Top