Culture

Japanese Burial Rituals Part 2

Japanese burial rituals

Ang Japanese burial rituals ay sinasamahan rin naman ng cremation. Bagamat 20 stages ang mga funeral rites ng Japanese culture, ating talakayin ang cremation at suriin kung paano ito naiiba sa ibang lahi at bansa.

Cremation in Japan

Ito ay nagsisimula sa crematoria, na kung saan ang labi ng namayapa ay inilalagay sa tinatawag na crematoria chamber. At kapag malamig na ang abo, ang mga natirang bone fragments ay kinukuha sa pamamagitan ng chopsticks. Sinisimulan ang paghahanap ng mga ito pataas at isinisilid sa isang crematorium urn.

Ayon sa paniniwala ng mga Hapon, maingat ang mga kaanak ng namatay sa paghawak ng urn sapagkat di nila ibig na bumaligtad ang espiritu ng namayapa. Gayun din, ang pinakasagradong buto ng tao para sa mga Hapon ay ang hyoid bone na karaniwang matatagpuan sa leeg ng tao.

Alam ba ninyo na maaaring gumamit ng isa o higit pang urn para sa abo ng namatay?

Ang abo ay hinahati sa mga sumusunod: pamilya at mga kaibigan. Mananatili ang urn sa isang family shrine sa loob ng 35 days at pagkatapos, ito ay dadalhin sa huling hantungan o graveyard. Sa kabilang dako, ang ibang pamilya ay inililibing ito agad matapos sunugin.

Japanese Internment Camps during World War 2

Noong kasagsasagan ng digmaan, ang mga Japanese ay may mga internment camps. Sa bisa at kapangyarihan ng isang batas ni dating Pangulong Roosevelt ng US, ang incarceration process ay binigyang diin noong mga panahong iyon. Bunsod ito ng magkakaibang bilang ng populasyon sa mga concentration camps.  Ang Executive Order 9066 na mahigpit na ipinatupad noong February 19, 1942 ay malayang nag-uutos na may mga military camps na pamamahalaan ng mga military commanders para sa prosesong ito. Kahit na ito ay ginimbal ng racism issues, ang mahalaga sa lahat ay kung paano ito pinagtibay ng ngipin ng batas at kamay na bakal ni Roosevelt upang ito ay maisakatuparan para sa higit na kapakinabangan ng mga Japanese-American prisoners of war.

 

Anuman ang uri ng Japanese burial rituals na sinunod, isa lang ang sigurado. Ang katawang mortal ay luimilipas at ang road towards immortality ay nagsisimula at di na muling nagwawakas kailanman.

 

Photo from “Sketches of Japanese Manners and Customs”, by J. M. W. Silver, Illustrated by Native Drawings, Reproduced in Fac-simile by Means of Chromo-lithography, published in London in 1867

Source: Project Gutenberg

To Top