Culture

The Japanese Education System Part 2

Japanese Education System

Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng bawat antas ng Japanese education system sa pagkakaroon ng mga produktibong mamamayan ng kanilang bansa.

 

Nursery to Kindergarten

Sa nursery school, ang mga mag-aaral dito ay may edad na three years old  hanggang sa sila ay sumapit sa wastong edad para sa kanilang elementary education. Sa nursery schools, tumatanggap din  naman ng mga sanggol  dahil ito ay nagsisilbing day care facility ng bansa. Sa kindergarten  schools naman, they are educating children who belong to age brackets between three and five years of age. Sa mga private kindergarten schools, sila ay mayroong school bus service. On the other hand, sa mga pampubliko naman, ito ay hindi ipinagkakaloob.

 

Elementary Education

Ang elementary education sa Japan ay nagsisimula kung ang isang  bata  ay may edad na six years old as of April 2 of each year. Sa mga foreign national parents, maaari nilang pag-aralin sa  elementarya  ang kanilang anak, matapos nilang makumpleto  ang kanilang alien registration card procedures as prescribed by Japanese laws.

Bawat bata ay ilalagak  sa  isang public school batay sa residential address ng kanyang pamilya. Sa Japan, ang mga magulang ay walang karapatang mamili kung saang public elementary school nila nais pag-aralin ang kanilang anak. Sa usapin ng mga fees o mga kaukulang bayarin, maaari kayong makipagugnayan sa Residents’ Affairs Division ng  inyong local ward office.

 

Junior at Senior High School

Japan’s secondary education ay may iba’t–ibang antas. Ito ay ang senior at junior high school. Ang junior high school ay binubuo ng tatlong taon matapos ang iyong  matagumpay  na pag-aaral ng elementary education. Ang senior high school ay kadalasang  tumatagal ng  tatlong  taon. Ngunit kung night school ang iyong pipiliin, sila ay may mga kursong tumatagal ng four years; no more, no less.

Kung ikaw ay isang foreign national, ang isa sa mga basic requisites upang makapagpatuloy ka ng senior high school ay dapat certified graduate ng junior high school sa Japan or its corresponding equivalent that has been duly accredited by Japanese education authorities.

Ang bawat senior high school incoming student ay kinakailangang maipasa ang Japanese Proficiency Test,  at ang mga  iba’t ibang pagsusulit na  ayon sa  itinatakdang mga education policies ng bansang Japan sa  pang-kalahalatang  principles at methodologies ng isang paaralan.

 

Sa mga nagnanais malaman ang mga impormasyon tungkol sa Japanese education system, sundan ang link  na ito:

http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/4533

 

Bilang pagwawakas, ang malawakang pagpapahalaga sa quality education ng mga Hapones ay isang matibay na sandigan at pundasyon  ng kanilang  global competency sa anumang  larangan na tinutularan ng buong mundo mula noon hanggang ngayon.

 

See Part 1 of ths series here

 

Image “sweet japan” by RageZ from Flickr

To Top