Japino

Japanese Government Scholarship Grants to Filipino Teaching Professionals and Qualified Undergrads

Japanese Government Scholarship

Japan begins to open its newest doors of equal opportunities for everyone and that very well includes the noble teachers and those qualified individuals who are passionate in learning other fields of specialization in the said county. This was according to the Japanese Information and Culture Center, otherwise known as JICA. Sa kabuuan, ang makabuluhang programang ito ay tinatawag na Teacher Training and Japanese Studies categories na kabilang sa 2016 Japanese Government MEXT Scholarship Program.

Bilang karagdagan, ang MEXT ng Japan ay nag –aalok ng scholarship grants sa mga mahuhusay at kwalipikadong mga Filipinong guro sa Pilipinas at sa mga Filipinong undergraduates. Para sa mga interesadong Pinoy na guro, ang scholarship grants ay may kaugnayan sa dalubhasang pag-aaral or extensive research ukol sa school education at mga sakop na Japanese universities na kabilang sa kategorya ng Teacher Training.

Inaanyayahan rin naman ang mga Filipino undergrads na ipagpatuloy ang  kanilang pag-aaral sa Japan under the Japanese Studies classification. Ito ay sa loob ng isang taon bilang bahagi ng kanilang napiling degree.

 

Scholarship Application Requirements

Ang mga sumusunod na mga application requirements para sa mga would be scholars ng Japanese study grants ay naaayon sa kanilang propesyon o kategorya na akma ang inyong competency skills in general.

 

Teacher Training

Teacher in Elementary/Secondary Level, or an academic staff at a teacher training institution

  • 5 years teaching experience
  • Good academic standing
  • Not more than 35 years old
  • 5 years of study

Ang mga iba’t ibang fields of education na sakop ng Japanese scholarship grants ay ang mga ito: Education management, methods of education, special subjects, observation study, etc.

 

Japanese Studies

Kabilang naman sa kategoryang ito, ang mapipiling iskolar ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod na qualifications:

  • Japanese Studies Major
  • Bihasa o may sapat na kaalaman ng Japanese language
  • Good academic standing
  • 18-29 years old
  • 1 year as his or her years of study

Ang mga fields of study na kanilang pag-aaralan ay alinman sa mga ito: Japanese language, life and culture, and related subjects

 

Application Deadline

Ang takdang petsa para sa submission ng scholarship grant application ay sa February 19, 2016, sa JICA Library. Tanging mga hard copies lamang na nakalimbag sa A4 size paper ang valid as applications. Ito ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng courier or ito ay pwede rin naming dalhin ng personal sa Japanese Embassy.

 

Other Requirements

Ang application process ay may kasamang document screening, written exams at interview.

 

For more information, you can simply log on to: (http://www.ph.emb-japan.go.jp/culture/scholarship/index.htm).

 

Image credit: Japanese Embassy in the Philippines

To Top