Health

Japanese Pension Part 2

Japanese Pension

Ang inyong pinakaasam na Japanese Pension ay inyo lamang makukuha kung kayo kayo ay nakatupad na sa mga requisites na itinatakda ng batas.

Para sa karagdagang impormasyon, ang bawat would-be-pensioner ay kinakailangang magtungo sa Health Insurance at Pension Division ng ward  office sa pinakamalapit na sangay ng ahensiyang ito. Sa kabilang dako, makakatanggap rin naman ng pension ang isang Japanese na under sa  kategorya ng Disability Pensions kung ang isang tao ay nagkaroon ng kapansanan.  Bukod dito, sakop din naman ng pension scheme na ito ang mga namatayan ng pensioner o beneficiary. Ito ay ang tinatawag na Survivor’s Pension. This is usually paid in lump sum.

 

Employees’ Welfare Pension Insurance

Sa ilalim ng pension scheme na ito, ang inyong lugar na pinagtatrabahuhan ay maaaring mag enroll sa financial assistance program na ito.

Eligibility and Terms:

  • Ang isang empleyado ay kinakailangang nakabuo ng 25 years of service sa isang company.
  • Ang mga maaari lamang mag-avail ay ang mga regular employees.
  • Premium payments are determined based on the salary of the policy holder.
  • As for their pension payments, these amounts are added to any form of payment as provided by the policies and laws governing the National Pension Insurance.
  • The attainment of pension age includes the payment of elderly pensions.
  • Disability pensions have been lawfully integrated in this system as well.

 

Tax Refund and Pension Withdraw

Are you entitled to withdraw in a given pension program? Here’s a brief answer.

Yes, you can withdraw from any pension scheme that you have joined provided that you are able to satisfy the necessary requirements thereof. But, there is a 20% income tax that shall be imposed on the total payments made under the Employees’ Pension Program.

Para sa tax  refund claims, maaari kayong magtungo sa pinakamalapit na local tax office sa ward kung saan kayo nakatira.

 

Para sa iba pang mga detalye ukol sa Japanese Pension, bisitahin ang  link na ito – http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/349 .

 

See also Part 1: Japanese Pension System: An Economic Gauge of Progress and Development

 

Image: Seniors’ Hanami Fun by scion_cho from Flickr (under license from Creative Commons)

To Top