Culture

Japan’s Alluring Okinawa Beach Paradise Part 1

Okinawa Beach

Ang tourism development master plan ng Japan ay isang ideal na economic reform platform ng kanilang  pamahalaan upang mabilis na maisulong ang pagbibigay pa ng iba’t-ibang mga pagbabago sa larangang ng negosyo, pananalapi at kalinangan ng kultura.

 

Okinawa Beach

Ang Okinawa Beach sa Japan ay tinatawag ng karamihan na “Surprising Beach Paradise.” Based on a well-written and concise blog about this very enchanting focal point of famous beaches in Japan, it is more than just a reggae-scattered sweetened necklace of islands that’s closer to both Tokyo and Taiwan. Okinawa is more gloriously known as a place that will provide a versatile facelift of Japan’s traditional prefecture insofar as industrial development, congestion problems and the ever-evolving conceptual framework of what a typical Japanese family is all about.

In the same token, the alluring Okinawa Island lovingly cradles a total of 160 beaches that beautifully trails off the vastness of Southeast Asia. As a result, mayroon ito kakaibang kahulugan at charisma ng island revelry na marahil ay wala ang ibang mga bansa.

 

Brief History of Okinawa Island

Sa paglipas ng maraming  panahon, ang Okinawa ay may makulay na colonial history na siya namang unlocking secret upang mahalina at mamulat  ang mga turista sa kung paano bumangon ang islang ito mula sa pananakop ng mga dayuhan at ng Shimazu clan na siya namang nabigay ng katawagang Okinawa Prefecture. Alam ba ninyo na  ang Okinawa Island ay isa mga unforgettable at historical sites na kung saan nagkaroon ng bloodiest campaigns ng World War II?

Hanggang ngayon, ang  kagandahan at katahimikan ng islang ito ay di ganap na buo sapagkat mayroon pa ring continuing US military presence na siyang sanhi ng mga global debates sa pagitan ng Estados Unidos at ng Japan.

 

Tourism Development

Sa kasalukuyan, ang Okinawa ay isang “Surfing Paradise” din tulad ng Siargao sa Pilipinas, Salamat sa pagiging  independent-minded spirit nito  tulad ng mga turistang patuloy na pumupunta rito upang magsaya, magpahinga at makalimutan kahit sandali ang anumang mga suliranin sa kanilang buhay. Dito ay marami rin namang shopping streets sa lugar ng  Ishigakis Port.

Mayroon rin namang healing spas kung nais ninyong subukan ang kaibahan ng alternative medicine kumpara sa nakagisnan nating Westernized approach ng panggagamot.

 

More about Okinawa Beach on the Part 2!

 

image source: typexnick / Flickr

To Top