General

JAPAN’S NEW DISCOVERY

JAPAN – Isang research team ang nakadiskubre ng Oxygen sa isang galaxy na 13.1 na bilyong “light years” (ito ay ang distansya o layo na madalas ginagamit sa astronomolohiya) ang layo sa atin.

Natuklasan ito ni Inoue ng Osaka Sangyo  University at ng National Astronomical Observatory ng Japan gamit ang palmer radio telescope sa bansang Chile. Ang bilang ng oxygen ay higit pa sa inaasahang dami nito.

Dahil dito, ang research team ay mas kinababaliwan pa ang paghahanap pa ng mga galaxy o planetang nakikitaan ng bilang ng Oxygen at umaasa silang may mga makikita pa sila sa hinaharap. Panoorin ang video sa iba pang detalye ng balita.

SOURCES: ANN NEWS, YOUTUBE.

#Japinoy #Japinonet

To Top