Food

KIRIN: Beer Passport

Ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng breweries na Kirin Co. Ltd. ay naglabas ng “passport of handmade beers” para sa mga konsumer nito. Magkakaroon ng 1 glass ng beer kada araw (weekdays only) sa halagang ¥2,500/month.  Ang halaga ng beer ay nasa ¥500 – ¥700 kada baso, kaya malaki ang matitipid ng konsumer sa kada limang araw sa isang lingo.
Ang tumatanggap ng nasabing passport ay available lamang sa Tokyo, Yokohama at Kyoto.

See the site:
https://www.springvalleybrewery.jp/pub/
Kirin Co. Ltd. (Japanese: キ リ ン 株式会社; or Kirin Kabushiki-gaisha) ay kilala sa ikaanim sa pinakamalaking brewery sa buong mundo. Naitatag noong Hulyo 1885 sa Japan. Noong 1888, naglabas ang kumpanya ng Kirin lager, na kinilala bilang pinakaunang beer sa Japan.  Ang Kirin rin ang may nagmamay ari at nagoopera ng “Kyowa Hakko Kirin” na isang pharmaceutical industry at “Tozan Agricultural Industry” na isang food industry. Kabilang rin ang iilang laundromats, restaurant de lamas (noodles) at bike rentals.

Source: TBS NEWS & Wikipedia

KIRIN: Beer Passport
To Top