General

NATIONAL HIGHWAY AT KUMAMOTO: CLOSED

KUMAMOTO PREFECTURE MASHIKI – 100 metro ng kalye ang nabiyak at nasira sa 443 National Highway sa Kumamoto Prefecture.

Pansamantalang isinara ang 100 metro ng kalye sa 443 National Highway sa Kumamoto Prefecture para isaayos.

Makikita sa video na ang mga crack ay malalaki at halos mahati sa dalawa. At nagpatuloy ang crack hanggang sa may creek na may lalim na 21 metro.

Ang crack at ang pagkasira ng kalye ay dulot ng nagdaang lindol. Panoorin ang video sa iba pang detalye ng balita.

SOURCE: ANN NEWS, YOUTUBE.

#Japinoy #Japinonet

To Top