News

Kumamoto: counting loss2

Pagkatapos gawin ang census ng kabahayang napinsala, isinunod naman ang agricultural census at ang total ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang pinakamataas na halaga ng mga nasira ay nasa ¥100,000,000( 100 billion ) ngunit nabreak ng kumamoto incident iyon. Nasa tinatayang ¥102,200,000(1hundred and 2 billion and 2 hundred million yen) ang nadamage na properties ngayong taon.
Ang mga nasira sa rural areas: 370hectares( 370×10,000 sq.mt), Bovine and chickens: 5,400,000(dead animals).
At ang iba naman ay mga nasirang taniman na kung saan nasira ang dibisyon kung kaya nasira ang porma ng mga ito.

Source: ANN News

To Top