News

Kumamoto: Municipal destroyed

Ang Uto ay isa sa mga syudad ng Kumamoto na naapektuhan ng unang paglindol na naganap noong ika-14 ng Abril na ngayon ay malubhang napinsala. Lahat ay nailikas ng emergency team ng syudad sa mga evacuation centers upang maging ligtas sa inaasahang paglindol. Maraming napinsalang pipelines sa iba’t ibang bahagi ng syudad na nagdulot na pagkawal ng elektrisidad at suplay ng tubig. Ang mga army ay nagdala ng relief goods, pagkain at tubig para sa mga biktima. Lahat ng kasapi ng city council ay nagpatawag ng emergency meeting sa labas ng gusali, wala mang uniporme, kinakailangan na nilang agarang umaksyon.

Source: ANN News

To Top