News

Kumamoto: Ship-shelter

Ang Japanese Ministry of Defense ay nagpaarkila ng “Hakuo”, ang bahay na barko o barkong ginagawang tahanan. Ang Hakuo ay dumating sa Kumamoto ng ika-22 ng umaga at may kargang mga karagdagang kagamitan, 280 na bilang ng mga sundalo at 80 light vehicles.

 

Source: ANN News

To Top