Culture

Life Changing Lessons in Japan

Life Changing Lessons in Japan

Ang buhay ay isang mahiwagang paglalakbay, na kung saan tayo ay natututo ng iba’t-ibang mga bagay sa pamamagitan ng ating mga personal experiences. Tulad na lamang sa bansang Japan; there are many life changing lessons na ating matutuhan upang lumago ang ating unique na pagkatao at identity sa kabuuan.

 

Returning Favors

Sa bansang Hapon, you have to return favors anuman ang mangyari. Hindi sanay ang mga mamamayan nito ng basta na lamang magbibigay ng tulong ng hindi ibinabalik ng tinulungan. Mali man o hindi, ito ay bahagi ng kanilang disiplina at kultura sa mahabang panahon.

 

Gratitude and Politeness

Laging magpasalamat sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Maliit man o malaki ang naiambag na tulong, a simple THANK YOU will brighten someone’s day. Next, politeness for the Japs are beyond words when you say thank you and please. Politeness denotes selflessness more than anything else. In other words, you must do something that is noble for others for as long as you live. This is a virtue that will teach us that “No man is an island.”

 

Human Interactions

Did you know that in Japan, every relationship is a gift and it must be joyously celebrated? For the Japanese, human interactions are integral parts of personality development. It makes every person unique and special at the same time, most especially if you will always show the importance of a special someone in your family, personal life and your encompassing social side of you.

 

Respect

The Japanese never entertain the word discrimination. This life changing lesson welcomes everyone in a group. The whole process of INCLUSION teaches us na tanggappin ang tao maging anuman o sinuman siya sa mundong ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay nagtuturo ng TOLERANCE VALUE patungkol sa ibang tao. Sa “Land of the Rising Sun,” di lang tao ang nirerespeto. Kasama rin dito, ang gamit ng ibang nila. Bawal mong kunin ang gamit na hindi sa iyo. There is no such thing as “Finders Keepers” in Japan.

 

Less Assertive

Also, Japanese people are LESS-ASSERTIVE. This means to say, that they do not think highly of themselves. Therefore, they do not shout, complain and there are no dirty looks on others. Ultimately, human gentleness is the key towards a peaceful and progressive society.

Indeed, this world can be a better place to live in if we will learn to live by with these remarkable Life Changing Lessons in Japan upang tayo ay maging isang banal na kasangkapan ng Diyos habang tayo ay may buhay.

 

image credit: Glenn Waters / Flickr

To Top