Living in Japan

Long-Term Foreign Residents in Japan Urged to Declare Overseas Assets

Ang pagbubuwis ay isang makapangyarihang sandigan ng pambansang kaunlaran sa Japan. Dahil dito, ang mga foreign residents in Japan ay kinakailangang magdeklara ng taxes sa iba’t–ibang foreign assets kung sila ay naninirahan sa bansa ng higit sa limang taon.

Kabilang sa mga dapat isiwalat ng isang foreign resident ay ang mga sumusunod:

  • overseas bank interest
  • stock dividends
  • mutual funds capital gains
  • rental income
  • writing jobs

At iba pa…

Sa kabuuan, ito ay tinatawag na My Number System in Japan.

foreign residents in japan

Tax Fraud’s Ultimate Solution

Gayun din, ang pagbubuwis na ito ay lubos na makakatulong upang malaman kung mayroong tax fraud na nagaganap sa isang korporasyon at maging sa kanilang sariling pamahalaan. Ayon sa obserbasyon ni Calvin Tong,

“People who work for Japanese companies usually receive what is known as a gensenchōshūhyō (income tax withholding statement) at the end of the year. Their taxes — or at least those pertaining to company wages — are usually settled by nenmatsuchōsei (year-end tax adjustment).

Interest Income Taxes from Bank Accounts

Sa pamamagitan ng buwis na galing sa interest income mula sa bank accounts, ito ay nireremit  ng mga pangunahing institusyon sa Japan sa mga tax offices upang maiwasan ang separation of tax filings. Samantala, ang Japanese residents na higit sa  limang taon ng  naninirahan sa Japan ay nabibilang na sa kategoryang permanent residents na hindi kailangang isaalang-alang ang visa status.

Other Income Sources and its Taxation Process

Sa kabilang dako, ang mga salaping kinikita ng isang residente ng Japan ay kailangang i-file o ideklara na filed tax return. Kung ang isang residente ay may mga loss investments, ang mga ito rin ay kailangang isama sa isang tax declaration upang makabawas sa kabuuang buwis ng isang tao at ng pamahalaan.

Asset Reporting Forms

Ano naman ang mga asset reporting  forms? Ito naman ang isang mabisang paraan upang malaman  kung ang isang Japanese resident ay may mga ari-arian sa ibang bansa.

Tunay na ang modernong pamamaraan ng pagbubuwis ay may angking kabuluhan upang ang equal distribution of resources ay  lubusang matamo sa lalong madaling panahon.

To Top