General

MEDICINE: NEW TECHNIQUE IN DETECTING CANCER

Ang Hitachi at Sumitomo ay nagsanib pwersa upang ianunsyo ang bagong taktika sa medisina na maaaring malaman kung ang pasyente ay may cancer sa pamamagitan ng kanyang ihi. Maaaring malaman sa bagong  taktikang ito kung ang isang tao ay kung may sakit na cancer o sakit sa bituka kahit ang mga nasabing sakit ay nag-uumpisa pa lamang. Panoorin upang malaman kung bakit.

SOURCES: ANN NEWS, YOUTUBE.

To Top