Events

Meteor Shower in Nagano

Noong nakaraang linggo ay nagkaroon ng meteor shower sa nagano.

Ang larawan at video ay hango sa pangyayari. Sa mga naka-miss at hindi nakakita nito, wag magaalala.

Patuloy lang magabang dahil inaasahan na tatagal ito sa loob ng 2 linggo pa!

Source: ANN News

#Japinoy #Japinonet

To Top