General

MONKEYPOX: Global emergency

WHO declares emergency for monkeypox
Noong ika-23, idineklara ng World Health Organization (WHO) ang “isang emerhensiyang pampublikong kalusugan ng internasyonal na pag-aalala” tungkol sa monkeypox. Ang pinakamataas na babala ng WHO, ang State of Emergency, ay idineklara mula noong Enero 30, 2020 para sa Coronavirus Disease.

Source: Mainichi News & ANN News

To Top