Living in Japan

NANKAI TORAFU: DANGER ZONE

NANKAI TORAFU: DANGER ZONE

Nankai Torafu o Nankai trough ay ang rehiyon na lubos na ikinababahala ng mga eksperto sa earthquake.  Ang kabuuan ng rehiyon ay may 2 malalaking plates na kung saan ay bumubuo ng depression sa karagatan.

Naglagay na umano ang mga Japanese Navy Guards ng sensors sa 15 sites nila upang masukat at mabantayan ang galaw sa marine bed simula pa noong taong 2006. Bawat taon, ang continental plate ay lumulubog ng 5cm na syang naglalagay sa panganib ng rehiyon para sa pagtama ng isang malakas na lindol.

Source: ANN News

#Japinoy #Japinonet

To Top