News

NIIGATA: NASUNOG ANG 140 NA BAHAY

NIIGATA: NASUNOG ANG 140 NA BAHAY
Isang malaking sunog ang nangyari sa Itoigawa, pinagmulan ang sunog sa isang Ramen Restaurant at kumalat ang sunog dahil sa lakas ng ihip ng hangin at ang 140 na bahay ay nasunog. Isang araw matapos magsimula ang sunog ay pinapatay pa din ang apoy sa ibang mga lugar hanggang sa matapos lahat ng ito ng mga bombero. Dahil sa makitid na daan, kakulangan sa tubig at malakas na ihip ng hangin ang naging dahilan para mahirapan maaksyunan ng mabilisan ng mga bombero. Ang mga residente ay kasalukuyang nasa pansamantalang shelters.

Source: ANN News

To Top