Business

OKINAWA: 7 Eleven

Ang pinakamalaking convenience network sa Japan na 7 eleven ay nagbukas na sa Okinawa noong ika-11. Kasalukuyang nagbukas ng 14 stores ang network. Ang dalawang competitor networks na Family Mart at Lawson ay mayroon ng 550 stores sa Okinawa. Nakitaan ng potensyal ng 7 eleven ang probinsya kaya naman ay magbubukas ito ng 250 stores sa susunod na 5 taon.
Sa kasalukuyan ay mayroong 20,000 stores sa kabuuan ng Japan ang network. At kaisa-isa ang ATM nito na nagseserbisyo na mayroong 9 na linguwahe.
Source: TBS News

OKINAWA: 7 Eleven
To Top