News

Osaka Pref., Magbigay ng 10,000-yen Gift card sa mga Bata sa Gitna ng Tumataas na Presyo

Ang Pamahalaan ng Osaka Prefecture ay mamigay ng 10,000-yen (mga $74) na gift card sa lahat ng residenteng may edad 18 pababa sa katapusan ng Hulyo bilang tugon sa tumataas na presyo, inihayag ni Gov. Hirofumi Yoshimura noong Hunyo 15.

Ang mga Card ay ibibigay sa lahat ng bata na may certificate of residence sa prefecture as of June 30 at magiging 18 taong gulang o mas bata pa as of April 1, 2023. Ang mga hindi pa isinisilang na sanggol ay sasakupin ng panukala pagkatapos ng kapanganakan, kung ang kanilang Ang mga birth notification ay isinumite sa mga munisipalidad sa prefecture bago ang Peb. 28, 2023.

Bilang karagdagan, ang mga tao na tumakas sa bahay dahil sa karahasan sa tahanan at may ibang address mula sa address na nasa kanilang certificate of residence ay magiging eligible para sa childcare support measure, at isang dedicated call center ang ise-set up sa hinaharap upang pangasiwaan ang gayong kaso.

Ayon sa prefectural government, ginawa ang desisyon na mag-isyu ng mga benepisyo sa pamamagitan ng mga voucher sa halip na cash dahil sa mga administrative procedure na may kaugnayan sa mga handout. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 15 bilyon yen (mga $111 milyon) at tutustusan ng pansamantalang subsidy ng sentral na pamahalaan para sa revitalization ng rehiyon, na inihayag noong Abril bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at pagtaas ng mga presyo.

Sinabi ni Yoshimura, “Maaaring may mga pagkakaiba sa oras ng pamamahagi sa pagitan ng mga munisipalidad, ngunit gusto naming ibigay ang mga voucher sa lalong madaling panahon.”

To Top