General

PAUNAWA: Half-Day Sa Ika-13 ng Hunyo

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay half day sa ika-13 ng Hunyo 2016 (Lunes) upang gunitain ang Araw ng Kalayaan. Bukas po ang Konsulado mula ika-9:00 ng umaga hanggang ika-12:00 ng tanghali.

SOURCE: TOKYO.PHILEMBASSY.NET

To Top