General

TECHNOLOGY: PEN WITH 1000 COLOUR

Upang maging mas eksakto, ito ay may 16 milyon na kulay! Pagkatapos ng nakuhang tagumpay ng Pokémon Go kung saan ang mga tao ay nagkokolekta ng mga monsters na nahuhuli, ngayon ay ang oras ng mga tao na lumabas ng kanilang bahay at maghanap ng iba’t-ibang kulay.

Ang Cronzy ay isang pen scanner sa isang APP at kaya nitong kumuha ng mga kulay sa paligid at i-play ang tinta na may 16 milyong na kulay.

Source: FNN News and Youtube

To Top