Culture

10 Popular Japanese Names and Meanings

popular japanese names and meanings

Iba-iba ang ating mga pangalan at ang mga pinagmulan nito. Ang ibang mga magulang ay pipiliin ang mga pangalan ng kanilang mga iniidulo. Ang iba naman ay pagsasamahin ang pangalan nilang mag-asawa o kaya ng kanilang mga magulang. Ikaw saan galing ang pangalan mo? May espesyal bang kahulugan ito? Sa Japan, narito ang 10 popular Japanese names and meanings.

 

  1. Hiroyuki, meaning “great journey” (宏行) ay pangalan para sa anak na lalaki.
  2. Kamiko, ibig sabihin “superior child” (上子) ay sikat na pangalan para sa anak na babae.
  3. Katsui, ang kahulugan ay “victorious, heroic man” (勝雄) ay ngalan din para sa mga lalaking anak.
  4. Yoshiko, isa sa pinaka-popular na pangalan sa Japan para sa mga anak na babae. Ibig sabihin nito ay good and child or 芳子 fragrant and child.
  5. Tomoko, ito ay naging popular na pangalan noong 1960s at 1970s para sa mga babae. 智子, ibig sabihin ay intellect/wisdom and child.
  6. Kazuko or 和子 (harmony and child) ay naging popular na pangalan ito para sa mga babae noon 1930-1950.
  7. Yoko ay isa sa mga pinakapopular na pangalan sa buong mundo, Japanese man o hindi. Ibig sabihin nito ay 陽子 (sunlight and child) at 洋子 (ocean and child).
  8. Rin ay isa rin sa mga pinakapopular na pangalan ng mga babae na pwede din sa mga lalake. Karamihan ay pipiliin ang pangalang angkop sa babae at lalake. Isinusulat ito as 凛, na ang ibig sabihin ay dignified, severe or cold.
  9. Sakura, sa mahabang panahon ay naging popular na pangalan din. Ang kahulugan nito ay cherry-blossom sa Japanese. 桜, isang napakagandang pangalan na sinisimbulo ang Japan.
  10. Akemi kadalasan ang mga pangalan ng mga babae na nagtatapos sa “ko.” Ang pangalang “Akemi” ay ang simula ng pagbabago sa mga pangalan ng mga babaeng Hapon. Naging popular ito simula noong 1957. 明美, ibig sabihin ay bright and beautiful.

 

Ikaw? Ano ang Japanese name ng iyong asawa o mga anak?

 

image credit: Glenn Waters/Flickr

To Top