Japino

Re-entry Permit for Foreign Nationals in Japan

Re-entry Permit of Foreign Nationals in Japan

Sa bansang Japan, napakahalaga ng komersiyo sapagkat ito ang nagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Para sa isang residente na ng bansang ito, maaari nilang lisanin ang kanilang bansa ng panandalian nang di na mangangailangan ng re-entry VISA kung siya ay nakatanggap na ng re-entry permission bago nila lisanin  ang Japan.

Maaari pa rin siyang tumira sa bansang nabanggit after the re-entry itself under the same status prior to leaving Japan. Actually, there are two primary types of re-entry permits. Ito ay ating mapag-aalaman sa mga susunod na mga sections ng artikulong ito.

 

Different Types of Re-entry Permit

Prior to your re-entry to Japan, kinakailangan ng isang tao ang alinman sa mga re-entry permits na ito:

  • Single Re-entry Permit – Pertains to a document na nagpapahintulot lamang ng pagkakaroon ng isang beses na re-entry sa Japan. This is inclusive at the time of its validity.
  • Multiple Re-entry – A traveler can leave and re-enter Japan for several times for as long as it still within the bounds of the document’s validity period. This is satisfyingly convenient for those people na pabalik-balik na sa Japan tulad ng mga negosyante,  diplomats at iba pa. Ngunit hindi maisasakatuparan ang re-entry permission, if a traveler has deliberately exceeded his or her stay in Japan for some reason.

 

How to Apply

To apply for a re-entry permission, the concerned foreign national must personally appear at the Regional Immigration Branch or sa pinakamalapit na sangay nito, na nakabatay sa kanyang residential address. Sa kabilang dako, kung ang foreign national ay mas mababa sa 16 years old ang gulang at hindi maaaring magpakita ng personal  dahil sa karamadaman at  iba pa; ang kanyang magulang o asawa ay pinahihintulutang gumanap ng tungkuling ito.

Gayun din naman, kung ang isang aplikante ay nag-apply ng re-entry permit sa pamamagitan ng isang application agent, siya ay di na kailangang magtungo sa Immigration Bureau.

 

Requirements

  • Re-entry Permission application
  • Passport
  • Resident Card or its equivalent
  • Payment of fees through the purchase of revenue stamps(3,000 yen for single re-entry permit
    6,000 yen for multiple re-entry permit)

 

Ang mga re-entry processes and procedures ng Japan ay nagpapahiwatig lamang na ang kanilang bansa ay may sapat na political will upang maipatupad ang mga re-entry laws na ito ng buong katapatan at pagmamahal.

 

Update:

Re-entry permit is no longer needed for trips outside Japan that are less than 12 months for those who have been issued with a residence card.

For more information, see http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html

 

Related Post:

Re-entry Permit of Foreign Nationals in Japan

 

image credit: Ari Helminen/Flickr

To Top