Culture

The Rise of Japan as a Pop Culture Superpower through Japanese Anime

Japanese Anime

The exciting world of Japanese anime has become part of their interesting pop culture, which consequently made it a superpower in their own right. Why did this kind of entertainment thrive globally? First and foremost, this type of art all began after a certain anime was able to gain an unprecedented audience share following the debut of a weekly television series that was created by a famous manga genius, Osamu Tezuka. His extraordinary creations made use of comic strips to vividly show different dramatic movements similar to the traditional film frames. Tezuka is considered as a pioneer in revolutionizing this genre by generously offering a wide array of stories from sci-fi to serious dramas.

Primarily, he and his innovative collaborators were the ones who laid the strong and domineering foundations of the so-called manga culture that are currently making waves today and most likely in the years ahead. Likewise, various popular TV animations are also included among the roster of his innumerable laurels.

How did Tezuka become a legendary guru of Japan’s uncontested pop culture? The subsequent sections will unravel in detail his deadly secrets and inherent wisdom behind the diverse talents that God has bestowed upon him.

 

Osamu Tezuka and Hayao Miyazaki

Inilunsad ni Tezuka noong 1963 ang kauna-unahang lingguhang anime series na pinamagatang “Tetsuwan Atom.” Sa Ingles, ito ay may pamagat na Astroboy. Bagamat ito ay umani ng maraming papuri, ang tinatawag  na high costs or costly expenditures ang nagbunsod kay Tezuka upang bawasan ang mga galaw ng mga pangunahing karakter.  Sa  halip, ito ay  kanyang pinalitan ng mga bagay-bagay na nagbibigay diin sa kaledad ng istorya o storyline ng isang anime.

Bilang isang alagad ng sining, ginawa ni Tezuka ang lahat upang maging isa sa mga haligi ng pop culture ang Japan sa pamamagitan ng kanyang mga nakatutuwang anime. Nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon upang ito ay maisakatuparan ng kanyang makilala si Hayao Miyazaki. Siya ang nagtatag ng Studio Ghibli. Alam ba ninyo ang isa sa mga lalo pang nagpasikat sa larangan ng anime? Ito ay walang iba kundi ang pinakatanyag na pelikula ni Miyazaki na kung tawagin ay “Nausicaä of the Valley of the Wind.” Ito ay ipinalabas noong taong 1984.

Dahil sa kanyang malamyos na artistic executions at malalim na pagkakalahad ng istorya, ang nasabing pelikula ay higit pa isa sa isang anime. Ang mga Japanese anime ay ang tinatawag na springboards para sa lahat anime creators. Kanilang binigyang halaga ang anime sa pamamagitan ng pag-eeksport ng mga ito sa iba’t ibang panig ng daigdig, Tulad halimbawa ng Astroboy, ito ay pinanood sa iba’t –ibang bansa.

 

Kasunod nito, ang kultura ng anime ay lalo pang lumawig sa mahabang panahon. Nagkaroon ng isang aklat na tumatalakay sa paksang ito na may titulong “History of Japanese Anime.” Sa kabuuaan, binago ng Japanese anime ang konbensyonal na kalikasan nito upang pagtuunan ng pansin ang mga bata sa buong daigdig mula noon hanggang ngayon.

 

Image credit: Deviantart

To Top